Telsiz Mahallesi Zambak Sokak. No. 25 D.2 Zeytinburnu – İstanbul
0533 475 20 25

VERİ BANKASI KULLANIM KILAVUZU

VERİ BANKASI mesleğimizle ilgili olarak ihtiyaç duyduğumuz/duyacağımız bilgilerin belli bir sistem ile tasnif olarak toplanacağı ve yalnızca üyelerin görüp, girebildiği bir bilgi paylaşım platformudur. Amacımız yıllar içerisinde herbirimizde toplanan mesleki bilgilerin birbirimize aktarılarak zenginleştirilmesidir.

Daha önce de çeşitli fırsatlarla vurguladığımız üzere birbirimizin rakibi olduğumuz gerçeğinin farkında olarak ”bilgi paylaştıkça çoğalır” türünden ikna edici olmaktan uzak aforizmalara başvurmadan şunu söylüyoruz: Sadece üyelerimizin görebileceği ”güvenli” bir ortamda bilgi paylaşmayı, kurumsallaşmanın ve bir ”birlik” olmanın pratik bir geregi olarak görmeliyiz. Hepimizin ortak çıkarları adına piyasamıza sahip çıkıp, kontrol edebilmemiz için ihtiyaç duyacağımız güç, ancak olabildiğince çok sayıda meslektaşımızın, ”birlik” perspektifine sahip olarak alacağımız kararları uygulamasıyla edinilebilir. Ortak kararların uygulanmasında bir yaptırım olarak hissedilebilecek olması dolayısıyla bu bilgileri ortak kullanımımıza açmalıyız.

Hepimiz biliyoruz ki bu tür çabalar ile yaratacağımız zenginlik ancak ”birlik” kararlarına uyduğumuz ve dolayısıyla bu yapı içinde barınabildiğimiz sürece bize açık olacaktır. İşte bu bir yaptırımdır. Bu siteyi bu tür ”yaptırımlar” ile donatabildiğimiz ölçüde güçleneceğiz. Tam da bu nedenle, gireceğimiz veriler ”kopyalanıp yapıştırmaya” da kapalıdır. Zaten sürekli zenginleşmesiyle, giderek daha da çekici olacak olan VERİ BANKASI‘na ulaşmamız ancak ”birlik” içinde kalabildiğimiz sürece mümkün olacaktır. (Aynı perspektif ile düşünülerek tasarlanmış olan ”REHBER TALEBİ” seçeneği de acenteler ya da bizzat bizler tarafından aktarılan rehber taleplerinin toplanacağı bir havuz olarak, bu sitenin yukarıda anılan anlamda ”yaptırımlar” ile donatılması için sadece üyelerin görüp yararlanabileceği formatta düzenlenmiştir.)

VERİ BANKASI bizler tarafından aktarılacak bilgilerin belli bir düzen ve disiplin içinde yazılması için konu başlıkları ve altbaşlıkları şeklinde tasarlanmış yazım sayfalarından oluşturulmuş olup, site hazırlığı sırasında hiç bir veri girilmemiştir, . Veri girmeden önce, VERİ BANKASI altındaki seçenekleri gezip, esasen basit ve anlaşılır tarzda hazırlanmış olan formatı incelemenizi öneririz. Bu, girmek istediğiniz bir veriyi nereye girmeniz gerektiği ya da ihtiyaç duyduğunuz bir bilgiyi -eğer ilgili bilgi herhangi bir üyemiz tarafından daha önce girildiyse- nerede aramanız gerektiği konusunda ayrıntılı bir fikir verecektir. Tasnif düzenini kavramış olmanız, hepimiz için gerekli bir yazım disiplini uygulanmasını ve aradığımız bilgileri bulmamızı kolaylaştıracaktır.

Her veri girişinin, veriyi giren üye bilgisiyle birlikte sitenin bir mail sayfasına kaydedileceğini göz önünde bulundurarak, bilgiyi ”kaynaklardan” aktarma konusunda özenli olmamız, bilgi kirliliği yaratmaktan korunmamızı sağlayacaktır. ”Kirliliğin” yanı sıra ”gereksizliğin” de yorucu olabileceğini göz önünde bulundurarak, aktaracağımız bilgileri seçerken -subjektif de olsa- ”bizim ilgilenmeyeceğimiz bir bilginin, başkasını da ilgilendirmeyeceğini” bir genel kural olarak benimseyebiliriz. (Sözgelimi; ”Kapadokya Coğrafyası” şüphesiz ki ilgi çekici bir konudur, ancak bir web sitesinde bulduğumuz, örneğin; ”Kapadokya’daki jeolojik katmanların kimyasal yapısı” başlıklı ve kendimizin de anlamadığı bir terminoloji ile sayfalar dolusu yazılmış bir yazıyı, zahmete girip, elemeli, taramalı ve ”billur” bilgileri aktarmalıyız ki, hantal ve işlevsiz bir bilgi yığını yerine, işimize uygun işlevsel ve dinamik bir ”VERİ BANKASI” yaratabilelim).

Ana sınıflamalar olarak ”TÜRKİYE” seçeneği, kendi altbaşlıkları içierisinde, ülkenin geneline dair bilgilerin, ”BÖLGELER” seçeneği de kendi alt başlıklar disiplini içerisinde şehir bilgilerini içermektedir. Yazma düzeni oluşturmak için her bir şehir için kullanılacak ve zengin altbaşlıklara sahip bir ”künye” hazırlanmıştır.
(Sözgelimi; Adana’da bulduğunuz bir kilise ile ilgili yazmak istiyorsanız : ”BÖLGELER / AKDENİZ / ADANA / KİLİSELER” seçeneklerini izlemeniz gerekmektedir. ”İstanbul Camilerinin Ortak Mimari Özellikleri” hakkında bulduğunuz bir yazı, ”Şehir Künyesi” kapsamında değerlendirilmeyip, ”GENEL KONULAR / ARKEOLOJİ” seçenekleri izlenerek aktarılmalıdır. Gene aynı mantık ile sözgelimi; ”Komninoslar Dönemi Dinsel Ritüeller” ile ilgili bir yazı, ”GENEL KONULAR / TARİH ya da -takdire bağlı olarak- DİN” seçenekleri izlenerek, oysa ”Komninos Dönemine ait önemli bir tarihsel olay ”TÜRKİYE / TARİH / TARİH ÇAĞLARI / BİZANS DÖNEMİ / SON DÖNEM / 1081 – 1185 (Komnenos Hanedanı Dönemi)” seçenekleri izlenerek yazılmalıdır.)

GENEL KONULAR” ve ”HARİTALAR” seçeneklerine girilecek verilerin, yazı olarak değil de ”dosya” olarak girilmesi, bulunma ve görülmelerini/okunmalarını kolaylaştıracaktır.

HARİTALAR” seçeneğinde çalışılması alışılagelmiş tur bölgeleri altbaşlıklar halinde düzenlenmiş olup önemli olduğunu düşündüğümüz -sözgelimi bir bölgede eski yeradlarını içeren türden- haritalar ”jpeg” formatında dosyalar olarak yüklenmelidir.

GÜZERGAH BİLGİLERİ” seçeneği, gene çalışılması alışılagelmiş güzergahları içeren altbaşlıklar halinde ve ”mola yerleri” ya da ”dikkat edilmesi gerekenler” türünden bilgilerin girilip, okunabilmesi ihtiyacı gözönünde bulundurularak hazırlanmış olup ”GENEL KONULAR” seçeneği, göreceğiniz üzere bir açıklamaya ihtiyaç duymamaktadır.

Herhangi bir kullanım sıkıntısı yaşadığınızda ”İLETİŞİM” seçeneğini değerlendirip, moderatöre yazabilirsiniz.