Telsiz Mahallesi Zambak Sokak. No. 25 D.2 Zeytinburnu – İstanbul
0533 475 20 25

Hakkımızda

Yunanca Rehberler Derneği, Yunanca Profesyonel Turist Rehberleri olarak, mesleki bilgi, görgü, deneyim paylaşımı, mesleğimizin icra koşullarının iyileştirilmesi ve bu amaçla dayanışmanın yanı sıra, pazarımızdaki ortak sorunlarımızın çözümüne katkıda bulunmak amacıyla kurulmuştur.

Sadece üyelerimizin görebildiği alanda oluşturduğumuz ‘Bilgi Bankası’ sayfamızdaki paylaşımlarımızla, sürekli olarak zenginleşme ve güncellenme ihtiyacı duyan mesleki bilgilerimizi paylaşarak artırma çabamızın yakın bir gelecekte standartlarımızı yükselteceğine eminiz. Gerçekleştirilmesi için harcanan emeklerin bilincinde olduğumuz turların başarılı geçmesi için, rehberler olarak, bilginin yanı sıra sahip olmamız gereken görgü ve deneyimi de paylaşarak daha da artıracağımız inancındayız.

Turisti en iyi tanıyanların, onlarla ”sahada” çalışan ve turun her anında yanlarında bulunarak, ihtiyaç ve yakınmalarını gözlemleyen biz rehberler olduğumuz ve de kendimize dışarıdan bakmamızı sağlayabilecek en aktif unsurun da acenteler olduğu gerçeğinden hareketle, turlarımızın başarısının rehberler ve acenteler arasında düzenli ve sistematik bir iletişime ihtiyaç duyduğu açıktır. Şu ana kadar tekil düzeyde gerçekleşen bu iletişimin eksiklik ve aksaklıklarının, bu dernek aracılığı ile önemli bir ölçüde giderilebileceğini düşünüyoruz. Acenteler ve rehberler arasında sistematik ve düzenli bir iletişimin, giderek daha da hor kullanılan pazarımızda bir ”kültür” yaratabileceği ve birbirimizi ”zorlayarak” sektöre yakışan bir düzeyi hep birlikte yakalayabileceğimize eminiz.

Yunanistan pazarında kitle turizminin 1999 yılından itibaren yeniden canlanmasıyla başlayan süreçte, pazarımızın aktif ”aktörleri” olan acenteler ve rehberlerin, piyasa disiplini kaygısı taşımayan unsurların inisiyatifine öngörüsüz bir atalet ile -neredeyse- terk ettiği pazarımızın, tüm muhatap taraflarca ortaklaşa kabul görecek standartlara kaçınılmaz bir ihtiyaç duyduğunu hepimizin teslim ettiğine eminiz. Bu süreçte geçen yıllar içerisinde iletişimsizlik ve el yordamı ile uygulanan ”gemi yürütme” politikaları sonucu -hiç değilse bir nebze- ortak bir irade gösterilememiş ve bir bütün olarak pazarımızın seyri ”dar çıkarlarımızın” ötesinden görülememiştir.
Gerek acenteler, gerekse rehberler tarafından ”anlık çıkar” perspektifi ile şu ana kadar yapılan icraatların, istemsiz bir şekilde de olsa yarattığı piyasa disiplinsizliği, hepimize kaygı verecek boyutlara ulaşmıştır. Piyasamızın tüm aktif aktörleri tarafından ortak olarak benimsenecek standartlar ile yönetilebilmesi, öncelikle acenteler ve rehberlerin kendi aralarında ve bağımsız olarak bir araya gelip kararlar alabilecek yapılar oluşturmasına ihtiyaç duyurmaktadır.

Bir topluluk içinde ortak standartlar belirleyip, bunların ortak tavırlar halinde sergilenmesinin güçlüğünü gayet iyi biliyor ve bu zorluğu kendi camiamızda da yaşıyoruz. Çıkarlarını, kurallarını uygulamak zorunda kalacakları ortak bir yapının dışında kalarak daha fazla tatmin edecek olan unsurlar, her toplulukta vardır ve olacaktır. Ancak izlenecek gerçekçi ve kararlı politikalar ile bu unsurların marjinalize edilmesi ve bu ortak yapının, gelişmeleri yönetebilmesine yeter ölçüde güçlendirilmesi de mümkündür.

Acenteler ve rehberlerin, kendi camialarında gerekli gücü bünyesinde toplamış olan bu ortak yapılarıyla, piyasamıza çeki-düzen verecek bir iletişim ve etkileşim içinde olabileceğini düşünmek hiç de hayal değildir. Benzer süreçler, daha önce, birçok başka topluluk içerisinde başarıyla sonuçlanmıştır. Bunu yapabilecek entelektüel yeteneğe sahip olduğumuza göre geriye sadece istemek ve yapmak kalıyor.

Bu ihtiyaç ve öngörüden hareketle, Yunanca Profesyonel Turist Rehberleri olarak, Ekim 2010’dan itibaren başlattığımız iletişim ve örgütlenme çalışmalarımız sonucunda, 01 Mart 2011 de yaptığımız geniş katılımlı toplantı ile ‘Yunanca Rehberler Derneği’ kurulmasına karar verdik. Mesleğimizin, pratik olarak, bir mekân içerisinde, ihtiyaç duyduğumuz sıklıkla bir araya gelmemizi engelleyen karakteri dolayısıyla, Derneğimizin  ‘fiziki’ buluşma ve iletişim alanı olarak faaliyet gösterecek bu Web Sitesinin kurulması kararı da aynı toplantı içerisinde alındı.

Rehberler olarak, meslektaş, dost ve çalışma arkadaşı olmamızın yanı sıra, birbirimizin rakibi de olduğumuzu gayet iyi biliyoruz. Bu bilinç ile uygulanabilir, gerçekçi politikalar üreterek ve ortaklaşacağımız kriterler ile ‘haksız rekabet’ tanımlamaları yaparak oluşturacağımız bir protokol ile  aramızdaki rekabetin hepimizin ortak çıkarlarına zarar verecek icraatlara yol açmasını önlemek en temel kaygımızdır.

Acenteler ve Rehberlerin de ortak çıkarlara sahip oldukları kadar, birbirlerinin sorunlarını da tetikledikleri ve bu sorunların pek çoğunun iç içe geçtiği bir gerçektir. Kendi camialarımız içindeki sorunların çözümü için birbirimize duyduğumuz ihtiyacın ve karşılıklı sorumluluklarımızın da bilincindeyiz. Örgütlenen üyelerimiz kastedilerek,  biz rehberlerin, ‘kendimizden ötesini’ görme yeteneğimizden ve üstümüze düşen sorumlulukları yerine getirme konusundaki istek ve irademizden şüphe duyulmasın. Bu irademizin hayata geçmesi ancak kendi sorunlarımızın da çözümü için ihtiyaç duyduğumuz karşılıklı işbirliğinin bize sağlayacağı güç ile mümkün olacaktır.

Yunanistan piyasasında çalışan acentelerin de mümkün olan en kısa süre içerisinde benzer bir örgütlenme ile ortak karar mekanizması şeklinde çalışacak bir yapı oluşturabilmesi en büyük temennimizdir. Piyasamızın hepimizi olumsuz etkileyen sorunlarının, ancak, aramızda kuracağımız sağlıklı, düzenli, sistematik ve birbirimize dair (oluşmasındaki -kendi payımıza düşen- katkımızı inkâr etmediğimiz) önyargılarımızdan arınmış bir iletişim, karşılıklı iyi niyet ve haklı taleplerimizin, karşılıklı olarak,  gözetilerek tatmin edilmesi perspektifi ile çözülebileceğini düşünüyoruz.

Tüm samimiyetimiz ile ifade etmek isteriz ki; piyasamızın ortak çıkarlarımız doğrultusunda yönetilebilmesi için, tüm piyasamız aktörlerinden gelecek talep, öneri ve yönlendirmeler bizim için son derece değerli olup, tarafımızdan ciddiyet ve sorumluluk ile ele alınacaktır.